Paid On Results


רשת השותפים הבריטית והחינמית Paid On Results היא מתווכת בין סוחרים לבין מפרסמים. עם זאת יש 5% עמלה ממדרגה שנייה לסוחרים ולמפרסמים.









אתר אינטרנט:
[ כניסה לאתר ]


:שתפו

hrbg
Paid On Results
  • rating: 2.7 based on 793 votes.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

hrbg

תגובות וביקורות
עד כה 0 תגובות
אין תגובות


מידע על Paid On Results


שיטות תימחור:
CPL  CPA  CPS 

סוגי מדיה:
מחשבים שולחניים



אתר אינטרנט:
[ כניסה לאתר ]

טלפונים:





hrbg


hrbg