6kidsnfit.com


המגזין האינטרנטי עוסק בפתרונות השמנה.

האתר משלם %50 (24 דולר בשנה) מכל מנוי שנחתם דרך האתר שלך.

האתר ישלם לך 40% דמי פרסום על כל מפרסם שתצרף למגזין.


כל מנוי מקבל ספר מתנה.


ההיצטרפות לתוכנית השותפים היא בחינם, כך תוכלו להתחבר ולעושת כסף דרך האתר שלך.


תגמול:50% למנויאתר אינטרנט:
[ כניסה לאתר ]


Share on Facebook :שתפו

hrbg
3.235.24.113